* Menu

* Zestawienie wykresow i przekrojow

* Historia - zestawienie wykresow


1. Braciejowa rz. Ostra
         Stacja Nieobsadzona
2. Brzeznica rz. Wisloka
         Stacja Obsadzona
3. Czarna rz. Grabinianka
         Stacja Obsadzona
4. Debica ul. Kosciuszki
         Stacja Nieobsadzona
5. Januszkowice rz. Gogolowka
         Stacja Nieobsadzona
6. Jaworze Gorne rz. Wisloka
         Stacja Nieobsadzona
7. Labuzie rz. Wisloka
         Stacja Nieobsadzona
8. Leki Dolne rz. Dulcza
         Stacja Obsadzona
9. Paszczyna rz.Wielopolka
         Stacja Nieobsadzona
10. Skurowa rz. Wisloka

-> Stan aktualny <-
Data pomiaru
(gg.mm-dd.mm)
Wartosc pomiaru [cm]
Wysokosc lustraDelta (przyrost)
23:05-26.03
17
1
22:05-26.03
16
0
21:05-26.03
16
-1
20:05-26.03
17
-1
19:05-26.03
18
2
18:05-26.03
16
-1
17:05-26.03
17
0
16:05-26.03
17
-2
15:05-26.03
19
0


<<<-Wstecz 1godz. <-Wstecz 30min. Do przodu 30min.-> Do przodu 1godz.->>>
Rok: Miesiac: Dzien: Godzina: Minuta:


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów     www.prospect.pl     e-mail: