Konserwacja systemu - brak danych z nieobsadzonych stacji pomiarowych
- Zestawienie wykresow i przekrojow

- Historia - zestawienie wykresow


1. Braciejowa rz. Ostra
          Stacja Obsadzona
2. Brzeznica rz. Wisloka
          Stacja Nieobsadzona
3. Czarna rz. Grabinianka
          Stacja Nieobsadzona
4. Debica ul. Kosciuszki
          Stacja Nieobsadzona
5. Januszkowice rz. Gogolowka
          Stacja Obsadzona
6. Jaworze Gorne rz. Wisloka
          Stacja Obsadzona
7. Labuzie rz. Wisloka
          Stacja Obsadzona
8. Leki Dolne rz. Dulcza
          Stacja Obsadzona
9. Paszczyna rz.Wielopolka
          Stacja Nieobsadzona
10. Skurowa rz. Wisloka
          Stacja Obsadzona
tekst alternatywny Januszkowice rz. Gogolowka Skurowa rz. Wisloka Jaworze rz. Wisloka Leki Dolne rz. Dulcza Labuzie rz. Wisloka Braciejowa rz. Ostra Debica, ul.Kosciuszki rz. Wisloka Czarna rz. Grabinka Brzeznica rz. Wisloka Paszczyna rz. Wielopolka

Parametry


System Monitoringu Powodziowego dostarczany jest przez firmę:
RWD PROSPECT Sp. z o.o.      ul. Klikowska 50, 33-100 Tarnów     www.prospect.pl     e-mail: